O spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Psyché Consult s. r. o.
Stred 2203/35
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45 699 097
DIČ: 2023089574
 

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.
Dunajská 1
811 08 Bratislava
ČÚ: 2702129756/8330
IBAN: SK44 8330 0000 0027 0212 9756
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
 

Obchodný register

Okresný súd Trenčín
Deň zápisu: 17. august 2010
Vložka číslo 23421/R