Ordinačné hodiny

Pondelok
06:00 – 13:00
Utorok
06:00 – 14:00
Streda
06:00 – 13:00
Štvrtok
06:00 – 17:00
Piatok
06:00 – 13:00

Administratívna práca:
Pondelok až piatok 6:00 – 6:30,  štvrtok 16:00 – 17:00.

Termín vyšetrenia alebo konzultácie je potrebné dohodnúť na tel. čísle +421 950 709500.

Poplatky za nehradené výkony a služby nájdete v našom cenníku.

Na vyšetrenie je potrebné priniesť kartičku poistenca. Pri prvom vyšetrení je vhodné mať zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára, prípadne iného špecialistu, kópie prepúšťacích správ z  hospitalizácií, eventuálne záznamy predchádzajúcej psychiatrickej liečby.