O nás

MUDr. Miroslav Murcko

odborný garant spoločnosti

Postgraduálne vzdelanie

1993 Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
1996 Atestácia v špecializačnom odbore psychiatria
2001 Atestácia v certifikovanom odbore psychiatrická sexuológia
1997 Autogénny relaxačný tréning (Schultz)
1999 – 2003 Štvorročný výcvik v geštalt terapii akreditovaný SPS
1999 Traumseminár (seminár o snoch)
2000 Katatímne-imaginatívna psychoterapia, A seminár
2000 Fenomenologický prístup pri práci s obrazmi denného sna
 

Odborná prax

1993 – 1995 Psychiatrická klinika FNsP Košice, sekundárny lekár
1995 – 2005 Lekárska fakulta UPJŠ, Psychiatrická klinika I, odborný asistent
2005 – 2007 Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, prednosta oddelenia
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská sexuologická spoločnosť
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 

Licencia

Licencia L1C/TN/1297/10 – na výkon odborného zástupcu v špecializačných odboroch psychiatria a psychiatrická sexuológia, vydaná Slovenskou lekárskou komorou

Rozhodnutie č. TSK/2010/08505/zdrav.-2 – ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulantného zdravotného zariadenia, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom

PhDr. Miroslava Šmotláková, MPH

zdravotná sestra

Vzdelanie

2004 – 2008 Stredná zdravotnícka škola
2008 – 2011 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor ošetrovateľstvo
2012 – 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo
2014 – 2016 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, rigorózna skúška v odbore ošetrovateľstvo
2014 – 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, špecializované štúdium anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2018 – 2021 Trnavská univerzita v Trnave, špecializačné štúdium – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
 

Odborná prax

2011 – 2014 Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UN Bratislava, zdravotná sestra
2014 – doposiaľ, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Považská Bystrica, zdravotná sestra
2017 – Ambulancia chronickej bolesti NsP Považská Bystrica, zdravotná sestra 
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek