O nás

MUDr. Miroslav Murcko

odborný garant spoločnosti

Postgraduálne vzdelanie

1993 Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
1996 Atestácia v špecializačnom odbore psychiatria
2001 Atestácia v certifikovanom odbore psychiatrická sexuológia
1997 Autogénny relaxačný tréning (Schultz)
1999 – 2003 Štvorročný výcvik v geštalt terapii akreditovaný SPS
1999 Traumseminár (seminár o snoch)
2000 Katatímne-imaginatívna psychoterapia, A seminár
2000 Fenomenologický prístup pri práci s obrazmi denného sna
 

Odborná prax

1993 – 1995 Psychiatrická klinika FNsP Košice, sekundárny lekár
1995 – 2005 Lekárska fakulta UPJŠ, Psychiatrická klinika I, odborný asistent
2005 – 2007 Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, prednosta oddelenia
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská sexuologická spoločnosť
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 

Licencia

Licencia L1C/TN/1297/10 – na výkon odborného zástupcu v špecializačných odboroch psychiatria a psychiatrická sexuológia, vydaná Slovenskou lekárskou komorou

Rozhodnutie č. TSK/2010/08505/zdrav.-2 – ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulantného zdravotného zariadenia, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom

Eva Tomanová

zdravotná sestra

Postgraduálne vzdelanie

2016 – 2017 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra – odbor ošestrovateľská starostlivosť v komunite
2001 – 2004 Stredná zdravotnícka škola Nitra
 

Odborná prax

2018 – 2019 HTO NsP Považská Bystrica – zdravotná sestra
2015 – 2017 Pokoj v duši, n.o. a Charitný domov Beluša – zdravotná sestra
 
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek