O nás

MUDr. Miroslav Murcko

odborný garant spoločnosti

Postgraduálne vzdelanie

1993 Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
1996 Atestácia v špecializačnom odbore psychiatria
2001 Atestácia v certifikovanom odbore psychiatrická sexuológia
1997 Autogénny relaxačný tréning (Schultz)
1999 – 2003 Štvorročný výcvik v geštalt terapii akreditovaný SPS
1999 Traumseminár (seminár o snoch)
2000 Katatímne-imaginatívna psychoterapia, A seminár
2000 Fenomenologický prístup pri práci s obrazmi denného sna
 

Odborná prax

1993 – 1995 Psychiatrická klinika FNsP Košice, sekundárny lekár
1995 – 2005 Lekárska fakulta UPJŠ, Psychiatrická klinika I, odborný asistent
2005 – 2007 Psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov, prednosta oddelenia
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská sexuologická spoločnosť
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 

Licencia

Licencia L1C/TN/1297/10 – na výkon odborného zástupcu v špecializačných odboroch psychiatria a psychiatrická sexuológia, vydaná Slovenskou lekárskou komorou

Rozhodnutie č. TSK/2010/08505/zdrav.-2 – ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulantného zdravotného zariadenia, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom

Bc. Adriana Švecová

zdravotná sestra

Postgraduálne vzdelanie

2000 SZŠ Považská Bystrica, odbor všeobecná sestra
2003 SZŠ Trenčín, odbor diplomovaná všeobecná sestra
2009 SZU Bratislava, odbor ošetrovateľstvo
 

Odborná prax

2003 – 2005 Odd. anestézie a intenzívnej medicíny FNsP Trenčín
2005 – 2012 Psychiatrické odd. NsP Považská Bystrica
 

Členstvo v odborných organizáciách

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek