Úvod

Privátna psychiatrická a sexuologická ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria a psychiatrická sexuológia pre ľudí, ktorí dosiahli vek dospelosti.

Pri práci s klientom uprednostňujeme celostný, holistický prístup, ktorý je okrem telesného a psychosociálneho rozmeru človeka otvorený aj  jeho duchovným a spirituálnym potrebám.

Starostlivosť o súkromie klienta je dôležitou súčasťou našej práce. Základom vyšetrenia je rozhovor medzi klientom a lekárom bez účasti tretích osôb. Prítomnosť tretej osoby (napr. rodinného príslušníka, partnera) je možná len so súhlasom klienta. V prípade potreby klienta spolupracujeme s ďalšími odborníkmi.

Zdravotnú starostlivosť a poradenstvo zabezpečuje odborný garant spoločnosti.

Na vyšetrenie je potrebné objenať sa. Výmenný lístok od praktického (obvodného) lekára nie je potrebný. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť len pre klientov z okresu Považská Bystrica a blízkeho okolia.

Ponúkame:

– profesionálny a individuálny prístup
– možnosť diskrétneho vyšetrenia
– krátke čakacie doby