E-mail poradňa

Služba internetovej poradne je zameraná na verejnosť s cieľom ponúknuť usmernenie v oblastiach duševného zdravia a sexuality.

Poradňa nemôže nahradiť osobné stretnutie s lekárom a neposkytuje služby, ktoré sú založené na osobnom kontakte s lekárom:

  • stanovenie diagnózy
  • určenie liečby a hodnotenie jej účinnosti
  • hodnotenie postupu Vášho lekára